Het Campagneteam heeft in opdracht van onderstaande organisaties verschillende campagnes gevoerd. In het kort staat beschreven wat desbetreffende campagne inhield en wat het doel was.

DICO Snel Internet Buitengebied

DICO is een organisatie die campagne voert om gemeenten en bewoners enthousiast te maken voor glasvezel in het buitengebied. Het doel van de campagne was om een interessepeiling uit te voeren, waarvan het resultaat werd voorgelegd aan marktpartijen die bereid zijn om glasvezel aan te leggen. Wij hebben vele gemeenten, provincies en gebiedscommissies succesvol ondersteunt om de drempels te verlagen voor de aanleg van glasvezel en om een interessepeiling uit te voeren onder bewoners.

GlasDraad

Bewoners in het buitengebied van Nederland hebben vaak geen snelle internetverbinding. GlasDraad biedt de mogelijkheid om glasvezel aan te leggen, onder voorwaarde dat 50% van de gemeenschap inschrijft. Zonder een zogeheten “vraagbundelingscampagne” gaat dit niet lukken. Om dit te bereiken zetten wij verschillende campagnetechnieken in, zoals sociale media, nieuwsbrieven, door-to-door teams, informatieavonden en visuele aanwezigheid in het desbetreffende gebied door middel van spandoeken etc. Tijdens deze campagnes zetten wij nadrukkelijk in op het zo persoonlijk mogelijk informeren en enthousiasmeren van de bewoners. En met resultaat! Al onze campagnes hebben het beoogde resultaat gehaald.