Een effectieve campagne

Mensen op de juiste manier benaderen en in beweging krijgen is een specialisme dat een bepaalde structuur en werkwijze vereist. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 70 en 90 procent van de beslissingen die mensen dagelijks nemen gebaseerd zijn op emotie. Daarom verdiepen wij ons in de ander en vertrouwen wij op een oprechte boodschap.

Strategische communicatie

Nog voordat de campagne begint, gaan we met elkaar in gesprek over waar we nu staan. Om te weten wat je kunt bereiken, moet je eerst weten waar je bent, wat het doel is en met welke strategie je dat doel gaat bereiken. Op basis van strategieën die hun effectiviteit in de praktijk hebben bewezen, maken we een focusplan dat maximaal aansluit op jouw doelen.

Doelgroep centraal

Vanaf het begin zetten wij jouw doelgroep centraal. Wij zorgen dat we de doelgroep leren kennen en begrijpen wat voor hen belangrijk is. Overtuigen werkt het beste als je het doet vanuit verbinding met de ander. Vanuit een painstorm bepalen we de uitdagingen, terwijl we in de gainstorm kijken we hoe we maximaal waarde kunnen toevoegen voor de doelgroep.

Focus op uitdaging en doel

We zorgen dat het gezamenlijke doel een heldere focus krijgt en het voorstel aansluit op de belevingswereld van de doelgroep. Tijdens de voorbereiding doen wij dan ook uitgebreid onderzoek naar hen. We zorgen dat we weten hoe onze doelgroep is opgebouwd en gaan in gesprek met betrokkenen. Hierdoor weten we wat er speelt en bouwen we aan een campagne die hier actief op inspeelt.

De juiste propositie

In onze propositie bepalen we onze belofte aan de doelgroep. We zorgen dat er een aanbod en een doel liggen waar iedereen enthousiast van wordt. Op basis hiervan bepalen wij ook de kernboodschap van de campagne.

Strategie en concept

Tijdens de campagne is zichtbaarheid de eerste stap om mensen te bereiken. De zichtbaarheid maximaliseren is dan ook een belangrijk onderdeel van de strategiebepaling. Hiervoor gebruiken we de zeven wetenschappelijke bewezen beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini:

- Schaarste
- Sociale bewijskracht
- Sympathie
- Wederkerigheid
- Commitment
- Eenheid
- Autoriteit

Contentstrategie

Uiteindelijk komt alles samen in een contentstrategie. Hierin is veel aandacht voor persoonlijk contact met de doelgroep. We creëren een dialoog zodat er verbinding ontstaat.

We zorgen ervoor dat al onze middelen gekoppeld zijn aan minimaal één van de beïnvloedingsprincipes. Vaak werken deze principes elkaar ook in de hand. Een vlaggetje bij de buurman zorgt voor ‘Fear of Missing Out’ (Schaarste) en voor sociale bewijskracht (een ander doet ook mee).

Onze multi-channel marketing zorgt ervoor dat wij gezien worden als sociaal en laagdrempelig (Sympathie). Wij komen naar de mensen toe en nemen altijd iets leuks mee (wederkerigheid). Daarbij zorgen we dat wij weten wat belangrijk is voor de doelgroep en spelen daar met onze campagne op in. Door bewustwording van de voordelen, kiezen mensen voor ons product met argumenten die bij hen passen (commitment).

Uiteindelijk baseren wij al onze campagnes baseren op het gevoel van samen (eenheid). Met persoonlijke verhalen en de betrokkenheid van ambassadeurs zorgen we dat wij een betrokken en betrouwbare partner vormen (Autoriteit).

De diverse beïnvloedingsprincipes worden versterkt door het gebruik van storytelling. Uit onderzoek blijkt dat verhalen helpen met het onthouden van informatie. Daarbij zorgen verhalen dat mensen meer emotioneel betrokken raken bij de campagne.

Het resultaat is een optimale campagne die mensen bereikt, raakt en aanzet tot actie. De uitvoering verloopt in drie fases: bewustwording, zaaien en oogsten.

Bewustworden

In deze fase richten we op het verspreiden van informatie en kennis. We beginnen met bewustwording bij de doelgroep. Daarnaast helpen onze ambassadeurs ons om de doelgroep te bereiken en hen, ook bij weerstand, aangehaakt te houden.

Zaaien

Tijdens de zaai-periode leggen we de focus op het ontstaan van een positief gevoel en betrokkenheid. Met de kennis die we in de voorbereiding hebben opgedaan en de middelen die we in de uitvoering hebben klaargezet zorgen we met de eerder gekozen strategie voor maximale zichtbaarheid.

Oogsten

In deze fase activeren we de doelgroep om uiting te geven aan hun standpunt. Hierbij hanteren we een duidelijke deadline waarmee de urgentie van het onderwerp extra nadruk krijgt. We laten zien waar onze doelgroep staat. Samen maken zij het verschil. Hierdoor worden projecten gerealiseerd en/of verwerven wij waardevolle inzichten. Onze aanpak zorgt voor een maximale betrokkenheid van de doelgroep.
Onze campagnes

Hier komt alles samen. Het geheim van een succesvolle campagne in de praktijk. Onze campagnes zijn gebouwd op de volgende uitgangspunten:

 • Creëer een aanbod dat perfect aansluit op de behoefte
 • Stel een doelstelling en een deadline
 • Een heldere boodschap: concreet en eerlijk
 • Creëer eenheid: we doen het samen
 • Creëer urgentie: het moet nu gebeuren
 • Betrek lokale stakeholders zoals wijkcomités
 • Wees open en benaderbaar

Op basis van deze succesformule behalen wij tastbare resultaten waar mensen blij van worden!

Contact
Voorbereiding

Doelgroep centraal

Vanaf het begin zetten wij jouw doelgroep centraal. Wij zorgen dat we de doelgroep leren kennen en begrijpen wat voor hen belangrijk is. Overtuigen werkt het beste als je het doet vanuit verbinding met de ander. Vanuit een painstorm bepalen we de uitdagingen, terwijl we in de gainstorm kijken we hoe we maximaal waarde kunnen toevoegen voor de doelgroep.

Focus op uitdaging en doel

We zorgen dat het gezamenlijke doel een heldere focus krijgt en het voorstel aansluit op de belevingswereld van de doelgroep. Tijdens de voorbereiding doen wij dan ook uitgebreid onderzoek naar hen. We zorgen dat we weten hoe onze doelgroep is opgebouwd en gaan in gesprek met betrokkenen. Hierdoor weten we wat er speelt en bouwen we aan een campagne die hier actief op inspeelt.

De juiste propositie

In onze propositie bepalen we onze belofte aan de doelgroep. We zorgen dat er een aanbod en een doel liggen waar iedereen enthousiast van wordt. Op basis hiervan bepalen wij ook de kernboodschap van de campagne.

Strategie en concept

Tijdens de campagne is zichtbaarheid de eerste stap om mensen te bereiken. De zichtbaarheid maximaliseren is dan ook een belangrijk onderdeel van de strategiebepaling. Hiervoor gebruiken we de zeven wetenschappelijke bewezen beïnvloedingsprincipes van Robert Cialdini:

- Schaarste
- Sociale bewijskracht
- Sympathie
- Wederkerigheid
- Commitment
- Eenheid
- Autoriteit

Contentstrategie

Uiteindelijk komt alles samen in een contentstrategie. Hierin is veel aandacht voor persoonlijk contact met de doelgroep. We creëren een dialoog zodat er verbinding ontstaat.

We zorgen ervoor dat al onze middelen gekoppeld zijn aan minimaal één van de beïnvloedingsprincipes. Vaak werken deze principes elkaar ook in de hand. Een vlaggetje bij de buurman zorgt voor ‘Fear of Missing Out’ (Schaarste) en voor sociale bewijskracht (een ander doet ook mee).

Onze multi-channel marketing zorgt ervoor dat wij gezien worden als sociaal en laagdrempelig (Sympathie). Wij komen naar de mensen toe en nemen altijd iets leuks mee (wederkerigheid). Daarbij zorgen we dat wij weten wat belangrijk is voor de doelgroep en spelen daar met onze campagne op in. Door bewustwording van de voordelen, kiezen mensen voor ons product met argumenten die bij hen passen (commitment).

Uiteindelijk baseren wij al onze campagnes baseren op het gevoel van samen (eenheid). Met persoonlijke verhalen en de betrokkenheid van ambassadeurs zorgen we dat wij een betrokken en betrouwbare partner vormen (Autoriteit).

De diverse beïnvloedingsprincipes worden versterkt door het gebruik van storytelling. Uit onderzoek blijkt dat verhalen helpen met het onthouden van informatie. Daarbij zorgen verhalen dat mensen meer emotioneel betrokken raken bij de campagne.

Uitvoering

Het resultaat is een optimale campagne die mensen bereikt, raakt en aanzet tot actie. De uitvoering verloopt in drie fases: bewustwording, zaaien en oogsten.

Bewustworden

In deze fase richten we op het verspreiden van informatie en kennis. We beginnen met bewustwording bij de doelgroep. Daarnaast helpen onze ambassadeurs ons om de doelgroep te bereiken en hen, ook bij weerstand, aangehaakt te houden.

Zaaien

Tijdens de zaai-periode leggen we de focus op het ontstaan van een positief gevoel en betrokkenheid. Met de kennis die we in de voorbereiding hebben opgedaan en de middelen die we in de uitvoering hebben klaargezet zorgen we met de eerder gekozen strategie voor maximale zichtbaarheid.

Oogsten

In deze fase activeren we de doelgroep om uiting te geven aan hun standpunt. Hierbij hanteren we een duidelijke deadline waarmee de urgentie van het onderwerp extra nadruk krijgt. We laten zien waar onze doelgroep staat. Samen maken zij het verschil. Hierdoor worden projecten gerealiseerd en/of verwerven wij waardevolle inzichten. Onze aanpak zorgt voor een maximale betrokkenheid van de doelgroep.
Onze campagnes
Resultaat

Hier komt alles samen. Het geheim van een succesvolle campagne in de praktijk. Onze campagnes zijn gebouwd op de volgende uitgangspunten:

 • Creëer een aanbod dat perfect aansluit op de behoefte
 • Stel een doelstelling en een deadline
 • Een heldere boodschap: concreet en eerlijk
 • Creëer eenheid: we doen het samen
 • Creëer urgentie: het moet nu gebeuren
 • Betrek lokale stakeholders zoals wijkcomités
 • Wees open en benaderbaar

Op basis van deze succesformule behalen wij tastbare resultaten waar mensen blij van worden!

Contact
Onze uitgangspunten voor succes

Redeneer vanuit de doelgroep

Redeneer vanuit de doelgroep en zorg dat je de antwoorden op de vragen eerder weet dan dat je doelgroep de vragen stelt.

Leg de focus op informeren

Met een eerlijk en helder verhaal bereik je veel. Focus je op het informeren van de doelgroep, dring vooral niets op.