Succesvol campagne voeren

Campagne voeren is een specialisme, maar het vereist wel een bepaalde structuur en werkwijze. Het Campagneteam heeft veel ervaring in huis op het gebied van campagne voeren en het bewegen van gemeenschappen om een bepaald gemeenschappelijk doel te bereiken. We werken altijd in 3 heldere stappen: voorbereiding, uitvoering en resultaat.

Tijdens de voorbereiding focussen we ons op het einddoel en proberen we zoveel mogelijk kennis te vergaren over onze doelgroep. We proberen direct in de taal van de doelgroep te denken en passen daar ook onze planning op aan.

Uitdaging en doel scherpstellen

Samen met een gemeenschap zoeken wij naar een gemeenschappelijk doel om te behalen. Dit specifieke doel kan op verschillende zaken gericht zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld vele campagnes gevoerd met als doel om glasvezel aan te kunnen leggen in de buitengebieden van Nederland, zowel voor interessepeilingen als wel voor daadwerkelijk ‘vraagbundelen’ van de behoefte.

Gedetailleerde kennisbank opzetten

Het is erg belangrijk dat je goede kennis hebt over het onderwerp. Wij zorgen dat wij op de hoogte zijn van feiten, cijfers en onderzoeken die ons kunnen helpen bij het zorgen voor een verandering. We hebben antwoord op vragen waarvan onze doelgroep nog niet bewust is dat ze deze gaan stellen. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk informatie over onze doelgroep op, wie zijn er woonachtig en wat hoe ziet de gemeenschap er echt uit?

Planning en boodschap uitwerken

We baseren onze planning op de kennis uit het gebied. Zijn er relatief veel ouderen woonachtig? Dan organiseren we meer fysieke informatiebijeenkomsten. Zijn er veel gezinnen met kinderen? Dan nemen we dit mee in onze communcatieboodschap.

De doelgroep staat centraal tijdens de uitvoering. In al onze communicatieuitingen, besluiten en gesprekken blijven we redeneren vanuit de doelgroep. Zo weten we zeker dat we de continu de juiste toon aanslaan. De uitvoering verloopt in 3 fases: bewustworden, zaaien en oogsten.

Bewustworden

Tijdens deze fase focussen we op het verspreiden van informatie en kennis. We maken de doelgroep bewust van de situatie, dit kan een gebrek aan snel internet zijn of een woning die eenvoudig kan bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Zaaien

Tijdens de zaai-periode leggen we de focus op de overtuigende argumentatie. We belichten het onderwerp van alle kanten en laten zien dat er veel positieve gevolgen zijn van het inschrijven of meedoen met de campagne.

Oogsten

De oogst-fase is vrijwel de belangrijkste fase. In deze fase overtuigen we de bewoners om mee te doen met de campagne en om zichzelf in te schrijven. De oogst-fase eindigt met een duidelijke deadline, waarmee we een sense of urgency creëren.

Als de uitvoering geslaagd is, gaan we door met de realisatie van het doel, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet of een geheel nieuw glasvezelnetwerk. Met onze gestructureerde campagneaanpak zorgen we voor succes. Bekijk onze campagnes!

Onze campagnes
Voorbereiding

Tijdens de voorbereiding focussen we ons op het einddoel en proberen we zoveel mogelijk kennis te vergaren over onze doelgroep. We proberen direct in de taal van de doelgroep te denken en passen daar ook onze planning op aan.

Uitdaging en doel scherpstellen

Samen met een gemeenschap zoeken wij naar een gemeenschappelijk doel om te behalen. Dit specifieke doel kan op verschillende zaken gericht zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld vele campagnes gevoerd met als doel om glasvezel aan te kunnen leggen in de buitengebieden van Nederland, zowel voor interessepeilingen als wel voor daadwerkelijk ‘vraagbundelen’ van de behoefte.

Gedetailleerde kennisbank opzetten

Het is erg belangrijk dat je goede kennis hebt over het onderwerp. Wij zorgen dat wij op de hoogte zijn van feiten, cijfers en onderzoeken die ons kunnen helpen bij het zorgen voor een verandering. We hebben antwoord op vragen waarvan onze doelgroep nog niet bewust is dat ze deze gaan stellen. Daarnaast zoeken we zoveel mogelijk informatie over onze doelgroep op, wie zijn er woonachtig en wat hoe ziet de gemeenschap er echt uit?

Planning en boodschap uitwerken

We baseren onze planning op de kennis uit het gebied. Zijn er relatief veel ouderen woonachtig? Dan organiseren we meer fysieke informatiebijeenkomsten. Zijn er veel gezinnen met kinderen? Dan nemen we dit mee in onze communcatieboodschap.
Uitvoering

De doelgroep staat centraal tijdens de uitvoering. In al onze communicatieuitingen, besluiten en gesprekken blijven we redeneren vanuit de doelgroep. Zo weten we zeker dat we de continu de juiste toon aanslaan. De uitvoering verloopt in 3 fases: bewustworden, zaaien en oogsten.

Bewustworden

Tijdens deze fase focussen we op het verspreiden van informatie en kennis. We maken de doelgroep bewust van de situatie, dit kan een gebrek aan snel internet zijn of een woning die eenvoudig kan bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Zaaien

Tijdens de zaai-periode leggen we de focus op de overtuigende argumentatie. We belichten het onderwerp van alle kanten en laten zien dat er veel positieve gevolgen zijn van het inschrijven of meedoen met de campagne.

Oogsten

De oogst-fase is vrijwel de belangrijkste fase. In deze fase overtuigen we de bewoners om mee te doen met de campagne en om zichzelf in te schrijven. De oogst-fase eindigt met een duidelijke deadline, waarmee we een sense of urgency creëren.
Resultaat

Als de uitvoering geslaagd is, gaan we door met de realisatie van het doel, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een warmtenet of een geheel nieuw glasvezelnetwerk. Met onze gestructureerde campagneaanpak zorgen we voor succes. Bekijk onze campagnes!

Onze campagnes
Onze uitgangspunten voor succes

Redeneer vanuit de doelgroep

Redeneer vanuit de doelgroep en zorg dat je de antwoorden op de vragen eerder weet dan dat je doelgroep de vragen stelt.

Leg de focus op informeren

Met een eerlijk en helder verhaal bereik je veel. Focus je op het informeren van de doelgroep, dring vooral niets op.