Wij zijn Het Campagneteam.

Persoonlijk

PERSOONLIJK

Helder

HELDER

Resultaat

RESULTAAT

We zijn Het Campagneteam, gespecialiseerd in het voeren van maatschappelijk relevante campagnes op het snijvlak van overheid en bedrijven/bewoners. We hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en proberen de brug te slaan tussen de beleid makende, initiërende en faciliterende overheid en de bewoners en ondernemingen die deze veranderingen moeten ondergaan. Hoe? Door groepen belanghebbenden samen te brengen, te mobiliseren en hen mee te nemen in dit veranderingsproces door te informeren en te begeleiden.

Zo hebben wij in de afgelopen jaren gemeenten, provincies en bedrijven succesvol ondersteund om glasvezel in het buitengebied mogelijk te maken. We spreken daarbij de taal van onze doelgroep (bewoners/bedrijven/boeren) en vertellen een duidelijk, eerlijk en helder verhaal.  Deze aanpak is ook goed van toepassing voor andere maatschappelijke thema’s zoals het realiseren van de energiedoelstellingen. Vaak zijn grote groepen mensen nodig om deze veranderingen te bewerkstellingen. Zoals een wijk of buurt die streven naar een gasloze wijk. Of bewoners in het buitengebied die verlangen naar snel internet via glasvezel of agrariërs die van hun asbestdaken af willen en hiervoor zonnepanelen willen laten plaatsen. Het Campagneteam ondersteunt gemeenten, bedrijven en bewonersgroepen om veranderingen mogelijk te maken.