Wij zijn Het Campagneteam. Wij zijn maatschappelijk betrokken, ondernemend en verbindend. Door dichtbij de belanghebbenden campagne te voeren en hen centraal te stellen. Wij mobiliseren bewonersgroepen of andere belanghebbenden en gaan samen met hen campagne voeren.

Afbeelding_S&HJ

Samenwerken

De visie van de oprichters Henk Jan Witteveen en Sjouke van Dijk: “Als er een collectief belang is om iets voor elkaar te krijgen, helpt het vaak om hier het voortouw in te nemen en bewoners of instanties te mobiliseren om in actie te komen. Samen sta je per slot van rekening sterker om maatschappelijke opgaven aan te pakken, waarbij het voor de bewoners, bedrijven en instanties meestal een eigen belang is.

Of het nu gaat om het vergroten van de vitaliteit van het buitengebied door het aanleggen van glasvezel, het bijdragen aan de aanzienlijke energie transitie opgaven of andere planologische wijzigingen, wij zijn er klaar voor.

Een duidelijk, eerlijk verhaal in de taal van de bewoners en bedrijven, een pakkende campagne en een gezamenlijk doel. Dat is waarvoor wij staan.”

Ons Team