Doen waar we goed in zijn

Het Campagneteam gelooft in ambitieuze doelen die voor een ander onhaalbaar lijken te zijn. De combinatie van een eerlijk verhaal, een heldere boodschap en veel doorzettingsvermogen hebben al voor veel succes gezorgd. Of het nu gaat om campagnes voor glasvezel of het aanleggen van een warmtenet, wij regelen het.

 

Hieronder wat voorbeelden van de campagnes die wij hebben gevoerd in de afgelopen jaren.

Bewoners in het buitengebied van Nederland hebben vaak geen snelle internetverbinding. GlasDraad biedt de mogelijkheid om glasvezel aan te leggen, onder voorwaarde dat een minimaal % van de gemeenschap inschrijft. Zonder een zogeheten vraagbundeling zal dit  niet behaald worden. Tijdens deze campagnes zetten wij nadrukkelijk in op het zo persoonlijk mogelijk informeren en enthousiasmeren van de bewoners. En met resultaat! Al onze campagnes hebben het beoogde resultaat gehaald.

Voor Warmtebedrijf Amersfoort voerden wij campagne voor de aanleg van het warmtenet in de wijken De Luiaard en het Bergkwartier.

100% van de bewoners werd bereikt.
Meer dan 100 keukentafelgesprekken werden gevoerd.
Het onderwerp ging leven in de wijk. In de wijken wapperden meer dan 150 vlaggetjes van het Warmtebedrijf Amersfoort. Diverse bewonersorganisaties sloten zich aan bij de campagne. De bewoners werden geënthousiasmeerd en geactiveerd.

Voor HVC voerden wij campagne in de Gemeente Pijnacker voor de aanleg van een warmtenet in de Gemeente Pijnacker.

97% van de inwoners werd bereikt.
Bijna 100 keukentafelgesprekken gevoerd.

Met Polderwarmte leveren we een concrete bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van fossiele energie en werken we aan een duurzamer Nederland. Ruimteverwarming zorgt voor 70% van de energievraag en met de aanleg van een slim groen warmtenet zetten we een grote stap in de goede richting! Met de campagnes van Polderwarmte inventariseren we de interesse van het MKB in een warmtenet. Het doel is helder: een uitbreiding van het stabiele en rendabele warmtenet van Polderwarmte.

Met Klimaatmissie Nederland helpen we woningeigenaren met antwoorden op vragen zoals: wat moet ik doen en wie moet de maatregelen uitvoeren? En hoe weet ik dat alle maatregelen op elkaar aansluiten, alles echt optimaal werkt en hoe weet ik zeker dat ik grip houdt op mijn energiekosten? Met het klimaatplan gesprek en de mogelijkheid om te kiezen voor een totaaloplossing, bieden we alle huiseigenaren van woningen gebouwd na 1995 de mogelijkheid om comfortabel, energievriendelijk en gezonder te wonen.

DICO is een organisatie die campagne voert om gemeenten en bewoners enthousiast te maken voor glasvezel in het buitengebied. Het doel van de campagne was om een interessepeiling uit te voeren, waarvan het resultaat werd voorgelegd aan marktpartijen die bereid zijn om glasvezel aan te leggen. Wij hebben vele gemeenten, provincies en gebiedscommissies succesvol ondersteunt om de drempels te verlagen voor de aanleg van glasvezel en om een interessepeiling uit te voeren onder bewoners.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden